Zonne-energie

Het zal geen verrassing zijn dat de VLM voorstander is van zonne-energie. In 2012 hebben we samen met de Stichting Groen Licht en eL-Tec een promotieactie gevoerd.

Onze leden en leden van Stichting Groen Licht kregen voordeel bij de aanschaf van zonnepanelen. 20 % van de leden van de VLMH deed vervolgens mee aan de actie, reden om de actie te verlengen. 

Klimaatakkoord – prioritering plaatsen voor zonnepanelen

In het klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt over duurzame energie. Er dienen Regionale Energie Strategiën opgesteld te worden. De nationale overheid geeft in haar nieuwe omgevingsvisie een prioritering voor de keuzes die daarbij gemaakt worden: 

De voorkeur gaart uit naar grootschalige clustering. Bij zonne-energie dienen eerst daken en terreinen binnen de bestaande bebouwing benut te worden om natuur en landschap te ontzien.  

Mogelijkheden voor zonne-energie rond Hattem

In Hattem zie je steeds meer daken met zonnepanelen. Hoe het staat met de (on)mogelijkheden van zonne-energie als grote velden ziet u op het onderstaande plaatje.

Omgevingsvisie Gelderland – Zonneparken      Groen: grote zonneparken mogelijk (vooral op industrieterrein H2O). Oranjerood: geen zonneparken mogelijk, en geel: alleen mogelijk onder voorwaarden.

Duidelijk is dat de Hoenwaard en Molecaten grotendeels uitgesloten zijn voor grootschalige zonneparken. Dergelijke parken zijn toegestaan op het bedrijventerrein H2O (groen op bovenstaand kaartje).

Onder voorwaarden zijn zonneparken toegestaan in de Enk en de polder van Hattem (richting Zalk, geel op de kaart). Deze gebieden vallen onder de regels van het Nationaal Landschap. Dat wil zeggen dat bij de bij ruimtelijke ontwikkelingen de kernkwaliteiten van die gebieden niet mogen worden aangetast en waar mogelijk versterkt moeten worden. 

Nationaal Landschap bij Hattem Groen gearceerd = nationaal landschap

Zonnepark op oude vuilnisbelt Hattem

Vanuit leden krijgen we vragen over plannen om zonnepanelen te plaatsen op een open plek in het bos, de oude vuilnisbelt op Molecaten. Op de ledenvergadering op 12 juni werd ons gevraagd wat wij ervan weten. De open plek wordt namelijk door reeën gebruikt, voor migratie en om te eten. Er staat geen hek om het terrein heen en het plaatsen van zonnepanelen zou, naast verlies van de open ruimte, ook betekenen dat er hekken geplaatst worden en dieren er niet meer door en op kunnen. 
 
Het plan om zonnepanelen te plaatsen op de oude vuilnisbelt is onderdeel van het coalitieakkoord in Hattem. De CU heeft recent een schriftelijke vraag gesteld over de voortgang. 
 
De open plek van de oude vuilnisbelt heeft nu bestemming bos. Volgens de omgevingsvisie van provincie Gelderland zijn op dit terrein ook geen grote zonneparken mogelijk (rood op de bovenstaande kaart). Er is een nieuw bestemmingsplan in de maak, maar het terrein valt onder het Gelderse Natuur Netwerk en is onderdeel van natura 2000 (zie onderstaande plaatjes). Er zijn strenge regels voor dergelijke gebieden en die gelden ook voor het nieuwe bestemmingsplan. De gemeente wil nu dat de provincie de aanduiding GNN laat vervallen. 
 

Natura 2000 oude vuilnisbelt (donkergroen valt onder Natura 2000)

 

Gelders Natuur Netwerk (GNN )- oude vuilnisbelt    (donkergroen = GNN, lichtgroen = Gelders Ontwikkelingszone GO)