Wist u dat:

 

 • De Apeldoornse weg vanaf de eeuwwisseling een beukenlaan was, met drie rijen bomen aan elke kant? In 1961 waren er nog 471 bomen over. In de zeventien jaar erna sneuvelde er nog eens 228. In 1978 bleek meer dan helft nog gezond maar op niet al te lange termijn niet te handhaven. Die enkele boom die er nu nog staat is meer dan 130 jaar oud. 
 • het Algemene Veen al meerdere keren door de gemeente opgeofferd werd: aan dijkverzwaring en aan woningbouw? En dat het natuurpad erdoorheen, nu onderdeel van een klompenpad, oorspronkelijk door de VLMH is aangelegd? 
 • dat bij wegen het de voorkeur geniet om wild te waarschuwen voor auto’s inplaats van andersom, auto’s voor wild? Wild stopt, maar auto’s rijden door. Wild wordt gewaarschuwd met infrarood en geluid. 
 • de VLMH al meer bijna vijftig jaar knot? En dat de knotwilgen langs de IJssel door ons met subsidie geplant zijn? 
 • dat grote gebouwen met spiegelglas verantwoordelijk zijn voor de meeste dode vogels van alle menselijke oorzaken? In de VS (met veel gebouwen…) lopen de schattingen op tot 1 miljard vogels per jaar.Vogels raken gedesoriënteerd. Geen licht aanlaten ’s avonds scheelt al!
 • wist u dat de vogelsterfte door botsingen bij windmolens enorm kan verschillen, van bijna geen tot wel 8 per molen per jaar, afhankelijk van de plaats en de grootte van de molen. Hoe groter de molen hoe dodelijker. Maar grote aantallen slachtoffers vallen (honderden per nacht) door uitputting, aangetrokken door lichten op de molens of in de buurt die – soms per ongeluk – aangelaten worden, bij slecht weer als vogels lager vliegen. 
 • de beplanting langs de A50 in 1976 door de milieugroep Noord-Oost Veluwe bij Rijkswaterschap bedongen is?
 • dat de Hessenweg pas na 1975 is verhard?
 • dat naar schatting driekwart van de Hattemmers in 1998 tegen de uitbreiding van camping Molecaten was? De camping zou het coulissenlandschap aantasten. De milieuclub verzamelde duizenden handtekeningen; 
 • dat sinds 1980 meer dan 90 % van de Veldleeuwerik is verdwenen?
 • dat door het project Hattemerpoort van de provincie Gelderland, gecoördineerd door de GMNF, 120 hectare grond naar nieuwe natuur is omgezet? 
 • dat één oude linde meer eten voor insecten genereert dan een weiland met bloemen? En dat in veel productieweilanden haast geen insecten zitten?
 • dat Hattem onderdeel is van het nationaal landschap Veluwe? 
 • wist u dat de spreeuw sinds 1960 met maar liefst 40 % is afgenomen. Als de afname doorzet volgt plaatsing op de rode lijst;
 • dat vrijwel alle weidevogels sterk achteruitgegaan zijn, dat er veel onderzoek gedaan wordt in Nederland naar de stand van vogels maar dat in Milieu Effect Rapportages (die verplicht zijn bestemmingsplannen voor windmolens en luchthavens etc.) gebruik wordt gemaakt van een oude niet wetenschappelijke ‘one size fits all norm?