Wat hebben wij bereikt

In de vijftig jaar dat de VLMH bestaat is een hoop bereikt. Hieronder volgt een opsomming van een aantal van die zaken: 

  • Het Waa-gebied zou zijn aangetast door de aanleg van een verbindingsweg tussen de A50 en het industrieterrein het Veen;
  • Het weiland tussen de Stadslaan en de Koeweg (het huidige kermis en pinksterconcours terrein) zou zijn opgeofferd aan een woonwijk;
  • Er zou een hoge silo op het Petfood terrein zijn verrezen;
  • Het Algemene Veen zou zijn teloorgegaan;

Foto: Het Algemene Veen met jeneverbessen

  • Het kampenlandschap langs de Koeweg zou zijn beschadigd door uitbreiding van camping;
  • De ecologische doorgangszone Hattemerpoort zou door bebouwing van het Kiboterrein ten onder zijn gegaan;
  • De haven zou veel groter zijn geweest, waarbij waardevol vogelgebied verloren zou zijn gegaan;
  • De ecologische verbindingszone Hattemerpoort zou door bebouwing van het Kiboterrein ten onder zijn gegaan. 

De VLMH heeft ook veel bijgedragen aan ontwikkelingen, zoals aan de klompenpaden, de Hattemerpoort, weidevogels, zonne-panelen, en de honingbomen rond de kerk.