VLMH wint kort geding tegen gemeente over Hattemse Loo

De VLMH heeft een kort geding gewonnen tegen de gemeente over het Hattemse Loo. De gemeente gedoogde dat uitritten en een sloot buiten het project zijn verplaatst om zo een extra perceel te creëren. De rechter oordeelde echter dat dit niet was toegestaan. De gemeente had moeten handhaven.

Vanaf het begin van de bouw af aan is het duidelijk dat een en ander niet goed gaat bij het Hattemse Loo. Een jaar geleden stond er nog een aaneengesloten en hoge rand bos rond het project in de plannen. Het project ligt nu eenmaal in een natuurgebied en er zijn eisen om een en ander in te passen. Een sloot en diverse uitritten dienden op het terrein te komen. Dit is nu heel anders geworden.

Allemaal om extra perceel…

De projectontwikkelaar wilde een extra perceel creëren bovenop de veertien die tot dan op het terrein moesten passen. Een aantal kavels was al verkocht en vergunningen waren aangevraagd op basis van de indeling met veertien huizen.

Uitritten en de sloot zijn daarom verplaatst naar buiten het project, of te wel door de bosrand. Dit mag echter niet volgens bestemmingsplan. Dit is niet nieuw, in tegendeel. Dit was een niet mis te verstaan punt van aandacht geweest bij behandeling bij de Raad van State. Rr waren ten tijde van de bespreking van het bestemmingsplan bij de RvS meerdere opties  voor de indeling van het terrein voor vijftien woningen zonder dat het nodig was de bosrand te doorbreken. 

Monumentale bomen zijn gekapt om ruimte te maken voor de sloot
Begin februari kapte de projectontwikkelaar Van der Wiel illegaal acht monumentale bomen rondom het project.  De meeste bomen waren eigendom van de gemeente, en die had geen toestemming gegeven om te kappen. Een aantal monumentale, gezonde bomen langs de Konijnenbergerweg moest ruimte maken voor een sloot die nota bene wettelijk helemaal niet mag liggen op die plaats. Later bleek uit een rapport dat juist een uiterste inspanning gedaan had moeten worden om de bomen te behouden: de sloot moest daarom ergens anders. In plaats daarvan kapte de projectontwikkelaar de bomen om en legde de sloot toch aan.

De actie van de projectontwikkelaar haalde zelfs de Stentor. De gemeente verplichtte de projectontwikkelaar om een aantal bomen te herplanten, maar gaf geen boete. De gemeente honoreerde ons verzoek niet om de nieuwe bomen te beschermen tegen illegale kap.

De vereiste boskamer is er niet meer. 

De sloot ligt nu langs de Konijnenbergerweg over de hele lengte van het project op de plaats waar de bosrand was voorzien. We hebben gevraagd aan de gemeente om dan tenminste te zorgen dat de bosrand wordt aangelegd op een plek die door een bestemmingsplan beschermd wordt zoals afgesproken. Dit is niet gehonoreerd.

De bosrand wordt langs de Hezenbergerweg ook al doorkruist door allerlei uitritten. Een meer dan honderd jaar oude boom ging om ten behoeve van zo’n uitrit. Voor deze boom is achteraf, maanden na de kap, een kapvergunning verleend.

De vereniging werkt op allerlei terreinen graag samen met de gemeente

Er is dan ook regelmatig bij de gemeente aan de bel getrokken. De gemeente beloofde soms om er werk van te maken, maar meestal werden waarschuwingen gebagatelliseerd en vervolgens in de wind geslagen. Zelfs verzoeken tot handhaving haalden niets uit. Er is tijdig en vaak gewaarschuwd, er zijn oplossingen aangedragen, gesprekken gehouden, het college is om handhaving verzocht. Zonder resultaat. We konden helaas niet meer anders. De projectontwikkelaar lapt allerlei regels en zelfs de Raad van State aan zijn laars en de gemeente breit dit achteraf recht.

De VLMH heeft formeel bezwaar gemaakt bij de gemeente 

De bouw is echter al gevorderd, de mogelijkheden om een en ander nog zonder grote problemen en kosten voor een ieder te repareren worden snel kleiner. We hadden daarom besloten om daarnaast een voorlopige voorziening aan te vragen om snel duidelijkheid te krijgen voor de uitritten. Dit diende op 30 augustus. Het gehele bezwaar (uitritten en sloot), komen op 7 september in het bezwaar bij de bezwaarcommissie van gemeente aan de orde.