Wat doen we

De VLMH is een vereniging met 190 leden. We wegen effecten van maatregelen die natuur, milieu rond Hattem be├»nvloeden. We ontwikkelen standpunten, volgen beleidsontwikkelingen, we houden regelmatig overleg met wethouders en gemeenteambtenaren en organiseren scholing en excursies.

In de vijftig jaar dat we bestaan is veel bereikt. Zonder de VLMH was bijvoorbeeld de Enk volgebouwd en liep er een afslag van de snelweg dwars door Molecaten. Let wel, we staan vernieuwing niet in de weg maar we willen er voor waken dat belangrijke landschappen en waardevolle flora en fauna onherstelbaar worden aangetast. Hattem heeft nu eenmaal een unieke ligging in verschillende landschappen. 

We proberen ons doel te bereiken door constructief overleg. Dat levert alle betrokkenen immers het meeste op. Zo werkten en werken we mee aan visies en structuurplannen van de gemeente, aan de ontwikkeling van de Hattemerpoort, doen we mee aan allerlei projecten, zoals de klompenpaden en ‘Levend Landschap’ van de stichting Landschapsbeheer Gelderland.

Maar soms is het toch nodig andere maatregelen te treffen en die gaat de VLMH niet uit de weg. Maar ook in die gevallen blijven we openstaan voor een dialoog, zoals na de rechtszaken rond bij de uitbreiding van de haven en het Hattemse Loo, een bouwproject midden in de Hattemerpoort.  

Steunt u ons ook? Op onze contactpagina staat hoe u lid kunt worden (klik hier).