VLMH ook door bezwarencommissie in het gelijk gesteld

In navolging van de voorzieningenrechter heeft ook de bezwarencommissie van de gemeente Hattem de VLMH in het gelijk gesteld over perikelen bij de aanleg van het bouwproject het Hattemse Loo. De VLMH heeft initiatief genomen voor gesprekken met de gemeente hoe een en ander verder moet. Inmiddels heeft een gesprek plaats gevonden. We hebben de gemeente gevraagd om aan te geven hoe dit toch zo heeft kunnen lopen.

Voorzieningenrechter geeft VLMH gelijk

Al eerder oordeelde de voorzieningenrechter dat de uitritten niet door een verplichte en hoog opgaande bosrand aangelegd mogen worden. Ze kunnen ook niet via een algemeen plaatselijke verordening worden toegestaan. De bezwarencommissie heeft dit nu bevestigd. Het plan van de gemeente om de sloot tot groenvoorziening te bombarderen en op deze creatieve wijze invulling te geven aan de verplichte bosrand is in strijd met de wet, zo heeft de bezwarencommissie verklaard. De gemeente heeft compromisvoorstellen van de VLMH in een eerder stadium verworpen.

De gemeente moet met een oplossing komen, de deadline van de voorzieningenrechter is vandaag, 11 oktober 2016. De VMLH heeft de gemeente uitgenodigd voor een gesprek, een eerste heeft inmiddels plaats gevonden.

We hopen op snelle vooruitgang

We zijn niet gelukkig met de situatie, net als vele omwonenden. Maar we begrijpen natuurlijk dat mensen die een perceel gekocht hebben in het Hattemse Loo hier ook verre van blij mee zijn. Ook daarom kozen we ook voor een kort geding, en is er zo vaak gewaarschuwd bij de gemeente. Het eerste verzoek tot handhaving dateert al van januari van dit jaar. De voorzieningenrechter vond een en ander ook spoedeisend genoeg om de zaak in behandeling te nemen. We gaan nu uit van een snelle voortgang bij de gemeente.