VLMH geeft input voor coalitieakkoord provincie Gelderland

Op zaterdag 11 maart heeft de VLMH input gegeven voor het coalitieakkoord voor komende periode van de provincie Gelderland. 

De provincie Gelderland is erg belangrijk voor de bescherming en instandhouding van natuur. Ze geeft als dan niet ontheffingen voor bestemmingsplannen, en bepaalt welke de gebieden beschermd worden via het Gelders Natuurnetwerk en de Gelderse Ontwikkelingszone en daar hebben we een hoop van in Hattem. Zij maakt een omgevingsvisie voor de hele provincie die op zijn beurt weer door onze gemeente gebruikt wordt de omgevingsvisie van Hattem en ze stelt verordeningen op waarin staat waar parken voor zonnepanelen of windturbines mogen staan. Het project Hattemerpoort is van de provincie en weer een ander regionale groep, de Gelderse Natuur en Milieu Federatie trekt dat project. 

Op zaterdag de 11e hebben we de coalitiepartijen gevraagd om beleid ‘af te maken’. De strijd voor natuur is vooral een strijd voor beter en verantwoord bestuur. Natuur is te makkelijk sluitstuk en moet dan vrijwel altijd aan de kant, regels of geen regels. Het heeft niet veel zin een verordening op te stellen als een niet onderbouwde uitzondering vervolgens toch toestemming krijgt. Bij plannen en besluiten hoort controle en toezicht dat een en ander ook nagekomen wordt. Dat bijvoorbeeld van vereveningsgelden – dat zijn gelden die bij sommige projecten betaald moeten worden om natuur te compenseren – maar de helft daadwerkelijk gebruikt wordt, is zorgelijk.