Weidevogels

Op de gans na gaan alle weide en akkervogels sterk achteruit. De  aantallen in Nederland lopen gestaag terug. Van de Veldleeuwerik is sinds 1980 meer dan 90 % verdwenen.  De grutto en de tureluur zijn ernstig bedreigd. En ook kieviten en wulpen hebben het niet breed. Er zijn maar weinig plaatsen in Nederland waar de grutto te horen is.

Om er voor te zorgen dat de weidelanden aantrekkelijk zijn voor de vogels om er daadwerkelijk te gaan broeden, moet er een bepaalde drassigheid zijn. Om dit mogelijk te maken heeft de VLMH een plas-dras pomp aangeschaft en zorgen vrijwilligers er voor dat deze pomp wanneer nodig zijn werk doet. De pomp bleek een schot in de roos in de droge zomer van 2018, vele vogels wisten het natte land te vinden en waarderen. De pomp is in de winter in orde gemaakt voor 2019 en dat was een uitkomst bij de droge lente van dit jaar. Zie voor meer informatie ook de pagina op de site van de GNMF. 

Dankzij de medewerking van veel agrariërs werkt deze aanpak. Een evenwichtige benadering met aandacht voor verschillende belangen is essentieel.

Op de site van de Gelderse Natuurfederatie zijn factsheets te vinden over de effectiviteit van beschermingsmaatregelen voor akkervogels. Op de website van de vogelbescherming is ook informatie te vinden (weidevogels en factsheet akkervogel).

Compensatiegelden Haven

Dankzij de compensatie voor de uitbreiding van de haven in Hattem in vogelgebied waren extra maatregelen mogelijk voor bescherming van weidevogels. 

Zo zijn dankzij het knotten van bomen rovende kraaien zichtbaar. En dankzij het aanbrengen van schrikdraad wordt de bedreiging voor eieren en jongen door vossen verhinderd. Het is een unieke aanpak waarvoor uit waarvoor andere gebieden in Nederland belangstelling bleek.