Uitbreiding Camping Molecaten

Persbericht Milieugroep, Bewonerscomité Randweg, Eliselaan en aangrenzende straten, 2001

De Raad van State oordeelt dat de herziening van bestemmingsplan Koeweg in strijd is met het streekplan Gelderland. 

In de zomer van 1999 verklaarde het grootste deel van de inwoners van Hattem zich tegen deze herziening door mee te werken aan een handtekeningenactie. Deze actie heeft in combinatie met bezwaarschriften en pleitnota’s van de Milieugroep en een bewonerscomité van de Randweg, Eliselaan en omliggende straten eindelijk resultaat geboekt. De Raad is van oordeel dat de kwaliteit van het recreatief toeristisch product van Hattem niet wordt verbeterd door de uitbreiding van de camping. Het kampenlandschap zou er juist door worden aangetast.

De bezwaarmakende Hattemers hopen dat de gemeente nu andere middelen zal vinden om het zwembad te exploreren. Het contract, waarin de de verkoop van de grond en het zwembad is geregeld, verplicht de koper slechts tot het openhouden van het zwembad tot 2005. DE overeenkomst hiertoe tussen het gemeentebestuur en de exploitant van de camping is dus maar beperkt geldig. Voor de Raad van State was dit mede een reden de bezwaren tegen het bestemmingsplan gegrond te verklaren. 

Ondergetekenden zijn verheugd met de uitspraak van de Raad van State. Zij hopen dat het gemeentebestuur van Hattem zich ondanks deze financiële tegenslag zal inzetten om het openbaar zwembad open te houden zonder daarvoor delen van het natuurschoon van Hattem op te offeren.