Raad unaniem: Ecologische verbindingszone uit de RES

De gemeenteraad van Hattem heeft maandagavond unaniem besloten om een zoekgebied dat over de hele breedte van de ecologische verbindingszone lag uit het definitieve RES bod te verwijderen. De VLMH, de Hattemse Golfclub en omwonenden hadden de raad hier om gevraagd.  

Het zoekgebied was op het allerlaatst toegevoegd. De wethouder gaf aan dat het gebied er al lang opstond en de raad er al eerder mee ingestemd had. Het bleek niet waar. Onderzoek van opeenvolgende kaarten liet zien dat het gebied pas na eind maart 2021 is toegevoegd en de RES organisatie bevestigde dit op onze vragen.

Het college beriep zich op ‘stakeholders’ die een en ander besproken en besloten hadden. Ook dit is niet waar. Omroep Gelderland deed vervolgens onderzoek naar de stakeholderslijst die opgenomen is in het definitieve RES bod (zie link onder aan de pagina). We hebben de raad hop de hoogte gesteld, met bewijs. Desondanks bleven twee coalitiepartijen de uitleg van de wethouder steunen.

Naar de motivatie om dit gebied op te nemen kunnen we alleen gissen. Er is op deze plaats  nauwelijks open ruimte beschikbaar. De omgevingsverordening van de provincie staat geen zonneveld toe op een ecologische verbindingszone. Een zoekveld in de RES leidt echter een aanpassing van de omgevingsplannen, via juridische procedures zou een en ander verwijderd moeten worden. 

In de raadscommissievergadering op 17 mei gaf de wethouder aan dat de VLMH en de gemeente samen optrokken in de RES. We waren verbijsterd. de gemeente weigerde zelfs een gesprek met ons over de RES. Ze overlegde voor de lokale input alleen met de lokale energiecentrale. Deze aanpak leverde een opeenvolging van bij voorbaar kansloze zoekgebieden op: een windmolen op de voetbal, zonnevelden op een toekomstig woongebied, op weidevogelgebieden, op fictieve bedrijfsterreinen. De enige constante was een initiatief van de gemeente en de  energiecoöperatie: een klein zonneveld op Natura 2000 en Gelders Natuurnetwerk. De RES wordt gezien als de opstap naar een vergunning die anders onbereikbaar blijft. De grond op het lokale bedrijfsterrein is volgens de wethouder te duur. 

Hattem is 50e van de 51 gemeenten in zon op daken. Gelukkig laten lokale ondernemers (project ‘Wielink’) en agrariërs zien dat het wel kan.

Omroep Gelderland – Verdeelde raad stemt in met RES

Omroep Gelderland: stakeholders niet betrokken