Provincie: Pilot zonneveld op Natura 2000 is vergissing

Provincie Gelderland heeft aan provinciale Staten gerapporteerd dat de pilot om een zonneveld op Natura 2000 in Hattem mogelijk te maken een vergissing was. In een nota waarin de provincie reageert op zienswijzen verklaart ze dat ze zich aan de wet houdt. Op antwoorden van een hele kritische Provinciale Staten antwoordde de gedeputeerde dat uitzonderingen enkel zaken zoals een uitkijktoren kunnen omvatten. De definitieve tekst van het RES bod suggereert echter dat de provincie desondanks toch doorgegaan is met het mogelijk maken van dit initiatief. 

Op het terrein werd vroeger vuil gestort. Het is schoongemaakt en afgedekt en inmiddels al decennia natuur. Het is bestemming bos en aangewezen als foerageerplaats voor wild. Het geniet de bescherming van Natura 2000 en het Gelders Natuur Netwerk.  

Een zonneveld is op deze plaats nu niet toegestaan. De provincie, gemeente Hattem en de lokale energiecoöperatie maakten plannen om hier desondanks een initiatief te kunnen ontplooien. Dit wordt gesteund door de twee grootste coalitiepartijen.

De provincie benoemde het initiatief tot ‘pilot’ om de mogelijkheden in beschermde natuur te kunnen vergroten. De gemeente en de energiecoöperatie zorgde voor opname in de concept-RES. De twee coalitiepartijen, CDA en CU steunen opname in de RES vervolgens in de raad. Op deze wijze wordt de bescherming stap voor stap uitgehold en de normale procedure die op feiten en onderzoek gebaseerd dient te zijn, omzeilt. 

Op verzoek van de VLM H werd dit terrein uiteindelijk verwijderd van de RES kaart, maar op verzoek van de gemeente en de energiecoöperatie op het allerlaatst toch weer toegevoegd. CDA en CU geven aan onderzoek af te willen wachten maar het terrein is niet als onderzoek, maar als ambitie voor 2030 opgenomen. De energiecoöperatie ziet opname in de RES als randvoorwaarde om een vergunning te verkrijgen.