VLMH publiceert rapport over het bouwproject ‘Hattemse Loo’

De raad zal binnenkort een debat houden over het ‘Hattemse Loo’. Wanneer precies is nog niet duidelijk, vanwege de Coronacrisis. We hebben de gemeente aangegeven daar toch vooral prioriteit aan te geven. 

De VLMH heeft haar dossier uitgewerkt zodat de raad op het moment dat ze kiest om het debat aan te gaan van hoed en de rand weet. 

Het rapport ‘Hattemse Loo’, een kroniek van gegoochel met een bestemmingsplan. Bestuurlijk handelen bij een Hattemse nieuwbouwwijk in een ecologische poort’ is hier te downloaden.

 

 

 

 

 

 

Levend Landschap Hattem – Informatieavond biodiversiteit in eigen tuin

Op woensdagavond 26 februari vindt een informatieavond plaats voor bewoners uit Hattem over biodiversiteit in eigen tuin. Veel insecten zoals vlinders en wilde bijen hebben het moeilijk. Tuinen kunnen een goed leefgebied vormen voor deze en andere diersoorten.

Tijdens de informatieavond geeft Stichting Landschapsbeheer Gelderland allerlei tips om bij te dragen aan een aantrekkelijke leefomgeving voor verschillende dieren. Deelnemers van deze avond krijgen ideeën aangereikt om de biodiversiteit in de eigen woonomgeving te verhogen.

Hoe kun je zorgen voor voedsel, nest- en schuilgelegenheid voor wilde bijen, vlinders, vogels, amfibieën en kleine zoogdieren? Hierbij ligt de focus op ecologisch beheer, aanplant van inheemse bomen en struiken en inzaaien. Tijdens de avond passeren allerlei voorbeelden uit de praktijk, zowel gericht op grote als op kleine tuinen. Door vlinderstruik, vlier, braam en andere struiken met holle stengels gefaseerd te snoeien, kun je bijvoorbeeld bijdragen aan natuurlijke nestgelegenheid van wilde bijen. Wil je iets doen voor hommels? Een hoop stenen die je langere tijd laat liggen, is een prima plek voor een hommelnest. Ook allerlei kikkers vinden hier een geschikte schuilplek. Laat je inspireren en ga thuis aan de slag!

De avond start op 26 februari om 19:30 uur in Brasserie de Konijnenberg, Konijnenbergerweg 3 in Hattem.

Vanaf 19:15 uur staat de koffie klaar.

Meld je aan voor deze avond bij Christien van der Zwart via c.vanderzwart@landschapsbeheergelderland.nl.

Er zijn geen kosten aan de avond verbonden. Voorwaarde voor deelname is dat je inwoner van Hattem bent.

Meer informatie

Voor meer informatie over de informatieavond kun je contact opnemen met Christien van der Zwart van Stichting Landschapsbeheer Gelderland, c.vanderzwart@landschapsbeheergelderland.nl, 026 35 37 444. Mocht je meer willen weten over Levend Landschap Hattem, neem dan contact op met: Pauliene Mars, pauliene.mars@gmail.com.

Gemeente kapt historisch monument aan Stationslaan

Velen van u zullen de stammen langs de Stationslaan hebben zien liggen. Een van de twee rijen bomen bij het parkje is helemaal weg. 

Deze twee rijen bomen stonden aan weerszijden van de oude, oorspronkelijke route van de Stationslaan. Het was een levend monument. Met de kap van een van de twee rijen is dit monument vernietigd. De VLMH heeft om opheldering gevraagd.

Inloopavond omgevingsvisie Hattem

Volgende week donderdag, op 13 februari, is er een inloopavond toegespitst op de omgevingsvisie van Hattem. 

Hattem kreeg vorig jaar nog de meeste punten als meest aantrekkelijke gemeente. Ze scoorde uitmuntend op twee punten: veiligheid en groen.

Zonder de inzet van de VLMH in de afgelopen 50 jaar was een groot gedeelte van dat groen er al lang niet niet meer geweest. En ondanks alles staat groen wederom onder druk. 

Waar en waneer: stadhuis, 13 februari, van 17:30 tot 20:30

Natuurorganisaties: blijf af van natura 2000, ook bij zonnepanelen

Vandaag werd in de Stentor melding gemaakt van een uitspraak van de rechter over de Oostvaardersplassen. ‘Het is belangrijk dat een rechter vaststelt dat dat je zonder zwaarwegende redenen niet zomaar mag ingrijpen in het beheer van een Natura 2000-gebied. Dat waart natuurgebieden vrij van de waan van de dag’ volgens Han Olf, hoogleraar ecologie aan de Rijksuniverisiteit Groningen (13 november 2019). 

Zonnepanelen in natura 2000

Natuurorganisaties zijn alert op zonnepanelen in natura 2000 gebieden. acht natuurorganisaties vinden dat het plan voor een zonnepark van bijna 12 hectare op Landgoed Quadenoord bij Renkum zo snel mogelijk van tafel moet. Volgens hen is sprake van ad hoc beleid en ontbreekt het bij de gemeente Renkum aan een visie op de energietransitie.

Natura 2000 wettelijk beschermd tegen verstorende activiteiten

De organisaties hopen dat de provincie Gelderland een stokje voor het plan zal steken. In een brief aan de provincie stellen zij dat Natura 2000-gebieden zoals Quadenoord wettelijk beschermd zijn tegen verstorende activiteiten.

Zowel de biodiversiteitscrisis als de klimaatcrisis vragen om proactief beleid, zo schrijven de natuurorganisaties. Maar de aanpak van de een mag niet ten koste gaan van de ander. In plaats daarvan moet de gemeente Renkum worden uitgedaagd oplossingen te vinden die voor zowel het klimaat als de biodiversiteit winst opleveren. De organisaties zijn bereid om in gezamenlijkheid de Zonneladder te doorlopen en van daaruit te zoeken naar betere oplossingen.

Zonnepanelen Hattem

Ook in Hattem zijn plannen voor een zonnepark en ook daar is sprake van een natura 2000 gebied en bestaat er nog geen visie op de energietransitie.