VLMH dient zienswijze op ontwerp bestemmingsplan Koeweg 11-13 in

Aan de Koeweg staan twee huisjes die vernieuwing behoeven. Toch heeft de vereniging een zienswijze ingediend. Het ontwerp-bestemmingsplan bevat teveel fouten.

Er zijn teveel vraagtekens over de borging en handhaving van het plan. De planregels maken veel meer mogelijk dan het inrichtingsplan doet geloven. Het plan geeft ruimte voor een enorme kaalslag. Dat dit niet goed gaat, is van eerdere plannen maar al te bekend.  

De percelen Koeweg 11-13 liggen in een waardevol kampenlandschap op de overgang tussen stuwwal en de uiterwaarden van de IJssel. De afwisseling van weilanden en houtwallen kenmerken dit landschap. Het terrein ligt op Gelderse Ontwikkelingszone, in een enclave in Natura 2000 gebied. 

Hattem is uniek omdat verschillende landschappen samenkomen binnen de gemeente grenzen. Het onderscheid tussen de nabijgelegen Oranjebuurt met haar villa’s aan de ene kant en het kleinschalige kampenlandschap waar Molecaten onderdeel van uitmaakt aan de andere kant verdwijnt stap voor stap. Daarmee neemt de waarde en de charme van Hattem af. 

 

 

D66 en VVD stellen vragen over de villawijk ‘Hattemse Loo’

Twee fracties uit de gemeenteraad van Hattem hebben een schriftelijke vraag gesteld over het Hattemse Loo.

Doel van deze vragen is duidelijkheid te krijgen omtrent de huidige “status quo” van het woongebied het Hattemse Loo. Ze vragen het college onder andere om aan te geven in hoeverre het villapark het Hattemse Loo nu af wijkt van de eisen die in het bestemmingsplan zijn opgenomen, en of de projectontwikkelaar afspraken is nagekomen? Daarnaast wordt gevraagd of een recent besluit van het college een daadwerkelijke oplossing betekent. 

In de schriftelijke vraag wordt een overeenkomst tussen de VLMH en de gemeente genoemd. De VLMH heeft ten behoeve van bovenstaande inventarisatie een document gemaakt om de relatie tussen de overeenkomst en het bestemmingsplan te verduidelijken. 

VLMH publiceert rapport over het bouwproject ‘Hattemse Loo’

De raad zal binnenkort een debat houden over het ‘Hattemse Loo’. Wanneer precies is nog niet duidelijk, vanwege de Coronacrisis. We hebben de gemeente aangegeven daar toch vooral prioriteit aan te geven. 

De VLMH heeft haar dossier uitgewerkt zodat de raad op het moment dat ze kiest om het debat aan te gaan van hoed en de rand weet. 

Het rapport ‘Hattemse Loo’, een kroniek van gegoochel met een bestemmingsplan. Bestuurlijk handelen bij een Hattemse nieuwbouwwijk in een ecologische poort’ is hier te downloaden.

 

 

 

 

 

 

Levend Landschap Hattem – Informatieavond biodiversiteit in eigen tuin

Op woensdagavond 26 februari vindt een informatieavond plaats voor bewoners uit Hattem over biodiversiteit in eigen tuin. Veel insecten zoals vlinders en wilde bijen hebben het moeilijk. Tuinen kunnen een goed leefgebied vormen voor deze en andere diersoorten.

Tijdens de informatieavond geeft Stichting Landschapsbeheer Gelderland allerlei tips om bij te dragen aan een aantrekkelijke leefomgeving voor verschillende dieren. Deelnemers van deze avond krijgen ideeën aangereikt om de biodiversiteit in de eigen woonomgeving te verhogen.

Hoe kun je zorgen voor voedsel, nest- en schuilgelegenheid voor wilde bijen, vlinders, vogels, amfibieën en kleine zoogdieren? Hierbij ligt de focus op ecologisch beheer, aanplant van inheemse bomen en struiken en inzaaien. Tijdens de avond passeren allerlei voorbeelden uit de praktijk, zowel gericht op grote als op kleine tuinen. Door vlinderstruik, vlier, braam en andere struiken met holle stengels gefaseerd te snoeien, kun je bijvoorbeeld bijdragen aan natuurlijke nestgelegenheid van wilde bijen. Wil je iets doen voor hommels? Een hoop stenen die je langere tijd laat liggen, is een prima plek voor een hommelnest. Ook allerlei kikkers vinden hier een geschikte schuilplek. Laat je inspireren en ga thuis aan de slag!

De avond start op 26 februari om 19:30 uur in Brasserie de Konijnenberg, Konijnenbergerweg 3 in Hattem.

Vanaf 19:15 uur staat de koffie klaar.

Meld je aan voor deze avond bij Christien van der Zwart via c.vanderzwart@landschapsbeheergelderland.nl.

Er zijn geen kosten aan de avond verbonden. Voorwaarde voor deelname is dat je inwoner van Hattem bent.

Meer informatie

Voor meer informatie over de informatieavond kun je contact opnemen met Christien van der Zwart van Stichting Landschapsbeheer Gelderland, c.vanderzwart@landschapsbeheergelderland.nl, 026 35 37 444. Mocht je meer willen weten over Levend Landschap Hattem, neem dan contact op met: Pauliene Mars, pauliene.mars@gmail.com.

Gemeente kapt historisch monument aan Stationslaan

Velen van u zullen de stammen langs de Stationslaan hebben zien liggen. Een van de twee rijen bomen bij het parkje is helemaal weg. 

Deze twee rijen bomen stonden aan weerszijden van de oude, oorspronkelijke route van de Stationslaan. Het was een levend monument. Met de kap van een van de twee rijen is dit monument vernietigd. De VLMH heeft om opheldering gevraagd.