Nieuwe omgevingswet

Bestemmingsplannen, vergunningen: voor dit alles gelden wettelijke kaders. En heel veel wetten. Er is een nieuwe omgevingswet in de maak waarin een en ander makkelijk en overzichtelijker moet worden. 

Voor het buitengebied van Hattem (de Enk, Molecaten en de polder) loopt een experiment om een bestemmingsplan volgens de eisen van die nieuwe wet te maken. De ambtenaren die eraan werken zijn enthousiast en gemotiveerd. Het is inspirerend. 

Participatie: ja. Dat is ontegenzeggelijk winst. Belanghebbenden kunnen meepraten. Participatie leidt niet vanzelfsprekend tot een beter bestemmingsplan. Belangen inspraak geven en vervolgens die belangen wegen staat bestuurlijk mijlenver af van alle initiatieven ‘ambities’ noemen en die vervolgens in een bestemmingsplan alle ruimte te geven. Het eerste staat voor alles wat lastig is aan besturen: context, inbedding, randvoorwaarden en kaders. Het laatste kan verworden tot  wensenlijstjesmanagement.   

Hoe nu verder

In het experiment worden binnenkort belangen gevraagd input te geven. Dit is een essentiële stap om te kunnen wegen. Verder vragen we aandacht voor het bestuurlijke proces: hoe gaat een gemeenteraad haar nieuwe rol vormgeven?