Natuurorganisaties vrezen einde kwetsbare natuur Veluwe vanwege Lelystad Airport

De GNMF (Gelderse Natuur en Milieu Federatie) heeft samen met Vereniging Natuurmonumenten, Gelders Landschap en Kastelen en de Stichting Landschapsbeheer Gelderland gereageerd op het ontwerp Luchthavenbesluit Lelystad. 

Volgens de GNMF betekent de komst van Lelystad Airport het einde van kwetsbare natuur op de Veluwe. De stikstof die neer zal komen op de Veluwe brengt de natuur die al teveel te lijden heeft in het gedrang. 

De grens voor de neerslag van stikstof (of te wel kritische depositie waarden, KDW) wordt al jarenlang overschreden. Om natuur in stand te houden moeten deze waarden naar beneden, en niet nog verder omhoog. De Gelderse Natuurorganisaties eisen daarom dat de overheid een vergunningstraject doorloopt. Dat betekent dat effecten moeten worden onderzocht. Dit is niet gedaan. 

De zienswijze is te downloaden op: www.gnmf.nl/luchtvaart.

De VLMH is lid van de GNMF. Wij hebben ons standpunt nadat de Europese rechter een en ander op stikstofgebied aanpaste over stikstofdepositie op de Veluwe eind vorig jaar daar kenbaar gemaakt.