Levend landschap

In 2018 werden we door de gemeente en door de Stichting Landschapsbeheer Gelderland benaderd om samen met bewoners het Hattemse cultuurlandschap te verbeteren.

Een van projecten die uit de discussies volgde is direct van start gegaan: bewoners uit het buitengebied van Hattem die graag streekeigen planten zouden willen hebben kunnen hulp van een professional én subsidie krijgen. Op 21 maart 2019 is een bijeenkomst geweest. Klik hier voor meer informatie over het project (pdf) en voor een verslag van de avond (inclusief sheets en aanmeldingsformulier): hier.  

Ideeën van bewoners

Bewoners uit Hattem brachten op twee informatie-avonden ideeën aan. Uiteindelijk bleven vijf ideeën over die verder uit gewerkt worden.

Idee 1. Een natuurlijk Wilhelminapark

Het Wilheminapark omvormen tot een meer natuurlijk heempark, meer natuurlijk groenbeheer, een grotere waterberging en meer biodiversiteit.

Inmiddels is er een uitgewerkt plan dat doorgesproken is met de gemeente. Er speelt op dit moment echter een en ander bij het Wilhelminapark. Naast het Wilhelminaplein wordt gesloopt en opnieuw gebouwd, waarbij de parkeerplaatsen van het park ook onder handen genomen worden. Het grint wordt vervangen door open grasbeton. Een deel van de bomen is daarnaast geschonken.

Ten derde maakt het park deel uit van de hoofdwegenstructuur (= groen) in Hattem. De gemeente zal t.z.t. haar visie op het openbaar groen moeten herzien. Belangrijk is om de wensen dan niet te vergeten.

Afgesproken is om alvast te kijken of het mogelijk is dat een deel van de oever afgegraven wordt zodat op die plaats bijvriendelijke beplanting kan komen.

De loop van beken in Hattem door het parkje. 

 

 

 

 

 

 

Idee 2. Hanze – waterplein

Het idee omvat het omvormen van de Bleek tot een milieu, mens en autovriendelijke waterplein.

De Bleek staat al bij de gemeente op de nominatie om aangepakt te worden. Wordt vervolgd.

 

Idee 3. Hattem in het groen, openbaar groen

Waar het project Hattem in het groen bedoeld is voor particuiere erfen, is dit plan gericht op openbaar groen: het toevoegen van landschapselementen in het buitengebied van Hattem, zoals knotwilgen langs de Weertweg en meer erfbeplanting en beplanting langs perceelgrenzen (bv Hilsdijk).

 

Idee 4. Verfraaien Noorden buitengebied (Hattem polder)

Bloemrijke bermen en fruitbomen, realiseren van wandelpaden en informatiepanelen.

Er is een flinke lijst met zaken die in het poldergebied opgepakt kunnen worden. Inmiddels hebben de projecttrekker en een gemeenteambtenaar een rondje polder gedaan om te kijken of de toegang tot de polder er beter uit kan zien. En als gevolg van dit project hebben imkervereniging en VLMH contact met elkaar gezocht met als doel het verbeteren van de biodiversiteit in de polder. 

 

Idee 5. Cursus biodiversiteit

Cursus over inrichting tuinen om zo meer vlinders en vogels te krijgen, de  bloeiboog – en het tegengaan van verstening.