Compensatie jachthaven

Hattem besloot een haven aan te leggen. De haven zou echter een groot stuk vogelgebied vernietigen. De VLMH kwam ertegen in het geweer. Uiteindelijk is de haven veel kleiner geworden dan dat oorspronkelijk de bedoeling was.

Compensatie 

Ter compensatie van de vernietiging van natuur mocht de VLMH gedurende 6 jaar €13000,–  besteden aan beheer en aan de inrichting van de uiterwaarden ten noordwesten van de jachthaven. Er werd tevens een fonds opgericht om gronden aan te kopen. 

Vanaf 2009 zijn grote delen van de uiterwaarden voorzien van schrikdraad tegen vossen. Deze aanpak bleek succesvol. Ter vergelijking: vaak  wordt wel een derde deel van de schade aan eieren veroorzaakt wordt door vossen. Ook zijn wilgen geknot en werd een pad beschermd met schrikdraad tegen honden. De uitvoering was in handen van de Stichting Vrienden van het Boerenland.

Beleid succesvol

Het beleid bleek succesvol. De uitbreiding van de jachthaven met het overleg over compensatie werd zelfs als voorbeeld opgenomen in een publicatie van de Provincie Gelderland ”Combineren met natuur”.

In 2012 waren nog niet alle afspraken voor de compensatie zijn gerealiseerd, zoals bijvoorbeeld de overdracht van land aan natuurorganisaties. De Gelderse Milieufederatie werkte hier aan in overleg met onze vereniging.

Vervolg 2019 – op zoek naar grond voor compensatie

Inmiddels zijn de afspraken voor de compensatie al enige tijd afgerond en is er een fonds ter beschikking gekomen voor grondaankoop ter compensatie van de verloren gegane gronden. De VLMH is samen met de GNMF op zoek naar een goede bestemming van het fonds. We zouden graag zien dat grondaankoop de Hattemerpoort versterkt.