Illegale kap

Van vele kanten zijn we benaderd over de illegale kap van zeven bomen langs de Konijnenbergerweg. Onder deze bomen waren eikenbomen van bijna een eeuw oud met een stamdoorsnede van een meter. Ze zijn te zien op een schilderij uit 1920 in het Moerman museum.

Saillant detail: de projectontwikkelaar kapte kap deze gezonde bomen – eigendom van de gemeente – net voordat de gemeente en VLMH tezamen de eerste boom plantte bij de kerk in de binnenstad van Hattem.

De gemeente heeft op vragen van de VLMH aangegeven actie te ondernemen naar de projectontwikkelaar van het Hattemse Loo. We houden een vinger aan de pols.

De restanten......

De restanten……