Franse Raad van State stopt jacht op wulpen voor een jaar

In Frankrijk wordt nog steeds gejaagd op Wulpen, ondanks dat de vogel op de rode lijst staat. De achteruitgang van de soort is nu aanleiding voor een tijdelijk jachtverbod. 

De jacht op wulpen in Frankrijk heeft invloed op de vogelstand in Nederland. Een aanzienlijk deel van de vogels die in Frankrijk overwinteren broeden in Nederland

In Nederland is sinds de jaren 70 het aantal broedparen wulpen met 40 % afgenomen. 

Informatie afkomstig uit ‘ Frans jachtverbod wulp goed nieuws voor Nederlandse weidevogel’, 18 september, Erin Veenink.