Dossier Hattemse Loo

Deze week hebben we onze leden nader ingelicht over de laatste ontwikkelingen van het Hattemse Loo. Dit dossier is inmiddels dusdanig omvangrijk dat zelfs de hoofdlijnen voor betrokkenen moeilijk te volgen zijn. De gemeente krijgt meer speelruimte in de nabije toekomst en dan is het wellicht goed om te weten hoe de speelruimte nu benut wordt. 

We zullen feitelijke informatie uit ons dossier via deze website aanbieden. In de komende weken wordt deze pagina opgebouwd.