D66 en VVD stellen vragen over de villawijk ‘Hattemse Loo’

Twee fracties uit de gemeenteraad van Hattem hebben een schriftelijke vraag gesteld over het Hattemse Loo.

Doel van deze vragen is duidelijkheid te krijgen omtrent de huidige “status quo” van het woongebied het Hattemse Loo. Ze vragen het college onder andere om aan te geven in hoeverre het villapark het Hattemse Loo nu af wijkt van de eisen die in het bestemmingsplan zijn opgenomen, en of de projectontwikkelaar afspraken is nagekomen? Daarnaast wordt gevraagd of een recent besluit van het college een daadwerkelijke oplossing betekent. 

In de schriftelijke vraag wordt een overeenkomst tussen de VLMH en de gemeente genoemd. De VLMH heeft ten behoeve van bovenstaande inventarisatie een document gemaakt om de relatie tussen de overeenkomst en het bestemmingsplan te verduidelijken.