Links

Er zijn veel bedrijven organisaties die zich bezig houden met natuur en milieu in Hattem en omstreken. Onderstaande links helpen je ze te vinden: 

De Beken Stichting (en de beken atlas) 

Gelderse Natuur en Milieu Federatie (GNMF)

De VLMH is lid van de GNMF. Ook personen kunnen lid worden en de GNMF steunen. U vindt meer informatie op de website van de GNMF.

Gelders Landschap en Kastelen

Gelders Natuurnetwerk en Gelders Ontwikkeling

Gemeente Hattem

Hattemerpoort

Heemkunde Hattem

Imkervereniging Wezep – Hattem

IJsboerderij IJscowd

Kinderboerderij ’t Dijkweitje

Klompenpaden

Natuurmonumenten

Stichting Landschapsbeheer Gelderland

Vogelbescherming

Waterschap Valei en Veluwe 

Meest recente berichten

Waterschap nieuw maaibeleid om biodiversiteit te bevorderen

Waterschap is deze week begonnen met maaien van de dijk langs de IJssel. Ze gaat  gefaseerd maaien om de flora en fauna te verbeteren. 

De dijk wordt de in de lengterichting in vlakken verdeeld. Deze vlakken worden op verschillende tijdstippen gemaaid. Alleen de vlakken met een hoge veiligheidseis worden nu gemaaid, de andere vlakken volgen in de zomer of pas in september. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar deze webpagina. 

  1. VLMH geeft input voor coalitieakkoord provincie Gelderland Geef een reactie
  2. Mijd bestrijdingsmiddelen tegen buxusmot – Mezensterfte in tuinen Geef een reactie
  3. Uitstel van besluit over windmolens Oldebroek Geef een reactie
  4. Hattemse Loo: VLMH stelt gemeente in gebreke Geef een reactie