Links

Er zijn veel bedrijven organisaties die zich bezig houden met natuur en milieu in Hattem en omstreken. Onderstaande links helpen je ze te vinden. Zoekt u bepaalde documenten, zoals omgevingsvisies, verordeningen: klik hier

De Beken Stichting (en de beken atlas) 

Gelderse Natuur en Milieu Federatie (GNMF)

De VLMH is lid van de GNMF. Ook personen kunnen lid worden en de GNMF steunen. U vindt meer informatie op de website van de GNMF.

Gelders Landschap en Kastelen

Gelders Natuurnetwerk en Gelders Ontwikkeling

Gemeente Hattem

Hattemerpoort

Heemkunde Hattem

Imkervereniging Wezep – Hattem

IJsboerderij IJscowd

Kinderboerderij ’t Dijkweitje

Klompenpaden

Natuurmonumenten

Nationaal programma RES (regionale energie strategie)

Raad van State

Stichting Landschapsbeheer Gelderland

Stovon (vogeltellingen)

Vogelbescherming

Waterschap Valei en Veluwe 

Meest recente berichten

RES NoordVeluwe gokte op de inzet van natuur voor windenergie en eindigt in een deceptie

De RES NoordVeluwe is een flinke deceptie gebleken.

Met de startnotitie spraken de gemeenten af dat regels opzij konden. De plannen beperkten zich vooral tot opties die al op voorhand uitgesloten waren, zoals windmolenparken langs de randmeren. Een blik op de kaart van de concept RES naast die van de vogelbescherming maakt de problematiek duidelijk. Allerlei natuurorganisaties vroegen tevergeefs aandacht voor de onmogelijkheden voor deze locaties. De rijksoverheid en de provincie maakten duidelijk dat wettelijke regels niet met participatie opzij te zetten zijn. De regio bleef zitten met een onwerkbaar plan en verloren tijd. Van de zoekgebieden is uiteindelijk vrijwel niets overgebleven.

Rood is meest gevoelig, Vergelijk met de geselecteerde plaatsen voor windenergie:

De regio’s rondom de Veluwe onderzochten vervolgens hoe de Veluwe maximaal in gezet kon worden voor windenergie. Dat pakte iets anders uit: de wespendief bleek roet in het eten te sturen en de mogelijkheden voor windenergie namen drastisch af. Binnen 8 km van de Veluwe bleek nauwelijks nog iets mogelijk.

Het belangrijkste onderzoekgebied dat nog in het RES bod is overgebleven wordt, ligt op voor vogels allerslechtst denkbare plek in deze regio: bij Hattermerbroek en langs de N50 richting Kampen. Gezien eerdere uitspraken van de Raad van State lijken deze op voorhand kansloos. Natuurorganisaties, waaronder de VLMH, vroegen om gedegen onderzoek maar worden niet genoemd bij de organisaties die hierover mee gaan praten. Een andere opstelling van gemeenten voor het vervolg van de RES lijkt daarmee ver weg.

Ook Gemeente Hattem spande zich enorm in voor kansloze projecten (zoekgebieden in weidevogelgebieden, op een ecologische verbindingszone, op Natura 2000) die ten koste gaat van het zoeken naar echte oplossingen. Ze weigerde een gesprek met ons. Men zet de zonneladder op zijn kop, met alleen maar tegenstand en verloren tijd als onontkoombaar gevolg.

  1. Provincie: Pilot zonneveld op Natura 2000 is vergissing Reacties uitgeschakeld voor Provincie: Pilot zonneveld op Natura 2000 is vergissing
  2. Raad unaniem: Ecologische verbindingszone uit de RES Reacties uitgeschakeld voor Raad unaniem: Ecologische verbindingszone uit de RES
  3. 90.000 zonnepanelen rond knooppunt Hattemerbroek Reacties uitgeschakeld voor 90.000 zonnepanelen rond knooppunt Hattemerbroek
  4. Zienswijze VLMH meegenomen in omgevingsvergunning zonneveld Wielink Geef een reactie