Links

Er zijn veel bedrijven organisaties die zich bezig houden met natuur en milieu in Hattem en omstreken. Onderstaande links helpen je ze te vinden. Zoekt u bepaalde documenten, zoals omgevingsvisies, verordeningen: klik hier

De Beken Stichting (en de beken atlas) 

Gelderse Natuur en Milieu Federatie (GNMF)

De VLMH is lid van de GNMF. Ook personen kunnen lid worden en de GNMF steunen. U vindt meer informatie op de website van de GNMF.

Gelders Landschap en Kastelen

Gelders Natuurnetwerk en Gelders Ontwikkeling

Gemeente Hattem

Hattemerpoort

Heemkunde Hattem

Imkervereniging Wezep – Hattem

IJsboerderij IJscowd

Kinderboerderij ’t Dijkweitje

Klompenpaden

Natuurmonumenten

Nationaal programma RES (regionale energie strategie)

Raad van State

Stichting Landschapsbeheer Gelderland

Stovon (vogeltellingen)

Vogelbescherming

Waterschap Valei en Veluwe 

Meest recente berichten

90.000 zonnepanelen rond knooppunt Hattemerbroek

Binnenkort liggen er er 90.000 zonnepanelen rondom knooppunt Hattemerbroek. 

Hattem is druk met de zonnevelden van Wielink die komen bij knooppunt Hattemerbroek. Naast het knooppunt, p de Noorderhoekseplas (gemeente Oldebroek) wordt ook een zonneveld aangelegd. De plas is 25 hectare groot en al hel lang geleden gevormd door zandwinning voor wegenbouw. In 2006 werden plannen opgesteld om er landgoederen te plaatsen, in de lijn met de cultuurhistorie van de omgeving. Om de plas heen ligt een strook bos, er zijn zwaluwranden en er wonen bevers. In 2017 stopte waterschap nog met een kort geding de stort van vervuild slip.
 

Plas bij knooppunt Hattemerbroek

 
Powerfield uit Dokkum legt op deze plas een drijvend veld neer. Lokale financiers zijn welkom.
 
Van plannen voor een zonneveld op deze plek is al jaren sprake.  Nadat in 2019 de natuurvergunning werd afgegeven, en een door het waterschap vereist onderzoek was afgerond, volgde in 2020 de omgevingsvergunning. Langs de rand wordt 10 meter vrijgehouden en zo is er plek voor 44.000 panelen. 
 
  1. Zienswijze VLMH meegenomen in omgevingsvergunning zonneveld Wielink Geef een reactie
  2. VLMH dient zienswijze in voor zonnepark Wielink Geef een reactie
  3. NMG schrijft brief aan gemeenteraad over zonneveld Natura2000 Geef een reactie
  4. VLMH dient zienswijze op ontwerp bestemmingsplan Koeweg 11-13 in Geef een reactie