Hattemse Loo: VLMH stelt gemeente in gebreke

De VLMH heeft de gemeente eind maart in gebreke gesteld. 

Begin 2017 sloten de VLMH en de gemeente een vaststellingsovereenkomst over het Hattemse Loo. De gemeente en de VLMH spraken onder andere af dat de gemeente zou zorgen voor de aanleg van een bosrand rond het park. In ruil daarvoor staakte de VLMH procedures over de overschrijding van het bouwoppervlak. 

De bosrand is de landschappelijke inpassing van het project in de omgeving en voorwaarde dat er gebouwd mocht worden. Provincie en gemeenteraad hechtten grote waarde aan een aaneengesloten boskamer: de projectontwikkelaar kreeg maar liefst 75 % korting (225.000 euro) op de compensatie voor de natuur die eerder overeengekomen was. De bosrand is echter niet aangelegd.

De VLMH was voornemens de gemeente de tijd te geven om een en ander te herstellen. De burgemeester en wethouder wilden echter onder de bepalingen van de overeenkomst uit. Daarop besloot de VLMH stappen te ondernemen. We betreuren dat het zover heeft moeten komen. 

Grote toeloop bij ‘Hattem in het Groen”

Gisterenavond liep het storm bij ‘Hattem in het Groen’, een samenwerkingsproject tussen Stichting Landschapsbeheer Gelderland, de gemeente Hattem, provincie Gelderland en de VLMH. 

Meer dan vijftig inwoners uit Hattem luisterden geboeid naar de presentatie van de Stichting. Het verhaal nam ons mee door de ontstaansgeschiedenis van de landschappen rond Hattem. Bent u geinteresseerd? De sheets zij in te zien (klik op: presentatie Hattem in het groen 2) is te zien. 

Napraten bij Hattem in het Groen

Inwoners van Hattem uit het buitengebied kunnen gratis advies krijgen voor hun erfbeplanting. Bij diegenen die zich daarvoor opgeven komt in mei, juni of juli een expert langs. Die heeft voor dat gesprek al veel huiswerk gedaan, er is bijvoorbeeld al gekeken naar de achtergrond van het kavel. De subsidie komt van de provincie. 

Het advies is vrijblijvend. Indien u besluit om er iets mee te doen, dan kunt u tegen hele lage prijzen plantgoed bestellen. 

Het enthousiasme bleek ook na de avond groot. De volgende ochtend hadden zich al 22 bewoners aangemeld! Wilt u ook meedoen, maar twijfelt u of u in aanmerking komt? Stuur uw aanvraag vrijblijvend in, de experts bekijken het voor u. 

Het aanvraagformulier is bijgevoegd (Aanmeldingsformulier). U kunt zich ook aanmelden via de website van de stichting. Daar is ook meer informatie te vinden. 

Nieuwe omgevingswet

Bestemmingsplannen, vergunningen: voor dit alles gelden wettelijke kaders. En heel veel wetten. Er is een nieuwe omgevingswet in de maak waarin een en ander makkelijk en overzichtelijker moet worden. 

Voor het buitengebied van Hattem (de Enk, Molecaten en de polder) loopt een experiment om een bestemmingsplan volgens de eisen van die nieuwe wet te maken. De ambtenaren die eraan werken zijn enthousiast en gemotiveerd. Het is inspirerend. 

Participatie: ja. Dat is ontegenzeggelijk winst. Belanghebbenden kunnen meepraten. Participatie leidt niet vanzelfsprekend tot een beter bestemmingsplan. Belangen inspraak geven en vervolgens die belangen wegen staat bestuurlijk mijlenver af van alle initiatieven ‘ambities’ noemen en die vervolgens in een bestemmingsplan alle ruimte te geven. Het eerste staat voor alles wat lastig is aan besturen: context, inbedding, randvoorwaarden en kaders. Het laatste kan verworden tot  wensenlijstjesmanagement.   

Hoe nu verder

In het experiment worden binnenkort belangen gevraagd input te geven. Dit is een essentiële stap om te kunnen wegen. Verder vragen we aandacht voor het bestuurlijke proces: hoe gaat een gemeenteraad haar nieuwe rol vormgeven?

Bitufa vastgoed verwerkt geen bitumen in Wapenveld

Gemeente Heerde ontving maar liefst 97 bezwaarschriften over de geplande verhuizing van Bitufa. Veel inwoners verwachtte een  verzwaring van de milieucategorie van het bedrijf vanwege de producten van bitumen. 

De Commissie Bezwaren wees alle bezwaren, waaronder die van de VLMH, af. De aanvraag omvat namelijk geen verzwaring. Bitufa BV gaf op de zitting van de Commissie Bezwaren aan dat het oorspronkelijk wel de bedoeling was geweest om bitumen te produceren, maar dat er voor de komende jaren geen plannen zijn.

De bezwaarcommissie benadrukte dat de productie van bitumen niet zomaar kan beginnen. Bitufa moet in dat geval een vergunningsaanvraag indienen en het bestemmingsplan moet worden aangepast.

Natuurorganisaties vrezen einde kwetsbare natuur Veluwe vanwege Lelystad Airport

De GNMF (Gelderse Natuur en Milieu Federatie) heeft samen met Vereniging Natuurmonumenten, Gelders Landschap en Kastelen en de Stichting Landschapsbeheer Gelderland gereageerd op het ontwerp Luchthavenbesluit Lelystad. 

Volgens de GNMF betekent de komst van Lelystad Airport het einde van kwetsbare natuur op de Veluwe. De stikstof die neer zal komen op de Veluwe brengt de natuur die al teveel te lijden heeft in het gedrang. 

De grens voor de neerslag van stikstof (of te wel kritische depositie waarden, KDW) wordt al jarenlang overschreden. Om natuur in stand te houden moeten deze waarden naar beneden, en niet nog verder omhoog. De Gelderse Natuurorganisaties eisen daarom dat de overheid een vergunningstraject doorloopt. Dat betekent dat effecten moeten worden onderzocht. Dit is niet gedaan. 

De zienswijze is te downloaden op: www.gnmf.nl/luchtvaart.

De VLMH is lid van de GNMF.