Bitufa vastgoed verwerkt geen bitumen in Wapenveld

Gemeente Heerde ontving maar liefst 97 bezwaarschriften over de geplande verhuizing van Bitufa. Veel inwoners verwachtte een  verzwaring van de milieucategorie van het bedrijf vanwege de producten van bitumen. 

De Commissie Bezwaren wees alle bezwaren, waaronder die van de VLMH, af. De aanvraag omvat namelijk geen verzwaring. Bitufa BV gaf op de zitting van de Commissie Bezwaren aan dat het oorspronkelijk wel de bedoeling was geweest om bitumen te produceren, maar dat er voor de komende jaren geen plannen zijn.

De bezwaarcommissie benadrukte dat de productie van bitumen niet zomaar kan beginnen. Bitufa moet in dat geval een vergunningsaanvraag indienen en het bestemmingsplan moet worden aangepast.