Bedrijvenpark H2O

De VLMH spreekt al jaren de voorkeur uit om zonnepanelen op H2O te leggen.

Van gemeente naar regionaal

Het bedrijventerrein H2O ontwikkelde zich van een intergemeentelijk terrein naar een regionaal terrein. Lokale bedrijven verplaatsen naar H2O mislukte. Er was leegstand. De stap naar regionaal was nodig om andersoortige bedrijven met een hogere milieuklasse toe te mogen laten. Dat stond de provincie toe. Het ontwerpbestemmingsplan ging uit van logistiek (milieucategorie 3) maar liet daarnaast ook zware industrie toe. Onder het mom van zelfregulering vervielen planregels en welstandseisen. 

Geen vraag naar bedrijventerrein – economische onderbouwing ontbreekt

In 2016 heeft de VLMH een zienswijze op de toenmalige versie van een ontwerpbestemmingsplan ingediend. Het bestemmingsplan verwees niet naar een economisch onderzoek maar naar een marketingplan dat uiterst negatief bleek over de kansen (nieuwsbericht website). Zwolle en Kampen zagen concurrentie in een markt met overcapaciteit en dienden ook zienswijzen in.

Herhaling: opnieuw publicatie ontwerpbestemmingsplan in 2018

Het ontwerpbestemmingsplan is in 2018 opnieuw gepubliceerd. De zienswijzen uit 2016 waaronder die van de VLMH, zijn wederom meegenomen in de reactienota.: de VLMH vindt zonder acceptabele onderbouwing milieubelastende maatregelen onwenselijk. Net als de provincie en de GNMF wezen we op de ontbrekende vraag en misten we een deugdelijke economische onderbouwing.

Het resultaat zou bij de start van de plannen onacceptabel zijn geacht: grootschalige en hogere milieu categorieën bedrijven welstandsvrij in een agrarisch gebied. We vroegen de gemeente om een onafhankelijk economische haalbaarheidsstudie voor H2O. Indien een goede economisch onderbouwde casus te maken was, mocht het gebied niet welstandsvrij zijn en dient de milieubelasting acceptabel te zijn.

Gemeenten dwingen Hattem tot concessies

De gemeenten gingen vervolgens met de provincie aan tafel en gemeente Hattem trok aan het korte eind: het bestemmingsplan beperkt zich tot percelen van 3 hectare. Daarmee werd tegemoet gekomen aan onze wens om grootschalige industrie te voorkomen.

De gemeente sloot in augustus 2018 daarnaast een contract met provincie Gelderland, gemeentes Heerde en Oldebroek. Het contract gaat uit van overcapaciteit. Indien er na drie jaar leegstand is op het Hattemse deel van H2O, dient Hattem dit bestemmingsplan in te trekken en plancapaciteit te reduceren (oftewel weer naar agrarisch om te zetten). De gemeenteraad stemde in met vervallen van welstandseisen.

Bestemmingsplan ligt voor derde maal bij raad van State

Een ecologisch producerend boerengezin heeft bezwaar aangetekend tegen het bestemmingplan: ze zijn niet gehoord, hun belang is niet meegewogen. De gemeenteraad stelde bij de Raad van State dat er grote vraag is naar het Hattemse terrein vanuit de zware industrie.