VLMH 50 jaar

In 2018 bestond de VLMH 50 jaar! De vereniging startte in 1968 toen nog als de milieugroep. In het volgende artikel dat in december 2018 in het blad ‘Heemkunde Hattem’ verscheen kunt u meer vinden over onze ontstaansgeschiedenis (klik hier en bekijk de pdf).

 

                         Ons oude logo