VLMH 50 jaar

In 2018 bestond de VLMH 50 jaar! De vereniging startte in 1968 toen nog als de milieugroep. In het volgende artikel dat in december 2018 in het blad ‘Heemkunde Hattem’ verscheen kunt u meer vinden over onze ontstaansgeschiedenis (klik hier en bekijk de pdf).

Ons oude logo

Voor geïnteresseerden zijn onder ons oude logo twee hele oude stukken toegevoegd. De voorpagina van een besluit van de Raad van State in 1982 die niet akkoord ging met het afgraven van de Vuursteenberg (toen nog gemeente Oldenbroek). En de voorpagina op 19 april van de Homoet, de voorloper van de Dijkpoorter, het Hattemse huis aan huis blad.