Dossier Hattemse Loo

De raad zal binnenkort een debat houden over het ‘Hattemse Loo’. Wanneer precies is nog niet duidelijk, vanwege de Coronacrisis. We hebben de gemeente aangegeven daar toch vooral prioriteit aan te geven. 

De VLMH heeft haar dossier uitgewerkt zodat de raad op het moment dat ze kiest om het debat aan te gaan van hoed en de rand weet. 

Het rapport loopt grofweg tot 1 januari 2019. Voor de periode hierna is een tweede rapport in ontwikkeling. 

Het rapport ‘Hattemse Loo’, een kroniek van gegoochel met een bestemmingsplan. Bestuurlijk handelen bij een Hattemse nieuwbouwwijk in een ecologische poort’ is hier te downloaden.