VLMH wint kort geding tegen gemeente over Hattemse Loo

De VLMH heeft een kort geding gewonnen tegen de gemeente over het Hattemse Loo. De gemeente gedoogde dat uitritten en een sloot buiten het project zijn geduwd om een extra perceel te creëren. De rechter oordeelde echter dat de gemeente had moeten handhaven.

Vanaf het begin van de bouw af aan is het duidelijk dat een en ander niet goed gaat bij het Hattemse Loo. Een jaar geleden stond er nog een aaneengesloten en hoge rand bos rond het project in de plannen. Het project ligt nu eenmaal in een natuurgebied en er waren eisen om een en ander in te passen. Een sloot en diverse uitritten lagen op het terrein. Dat is nu heel anders geworden.

De projectontwikkelaar wilde een extra perceel creëren bovenop de veertien die tot dan op het terrein bedacht waren. Diverse kavels waren al verkocht en vergunningen waren aangevraagd op basis van de indeling met veertien huizen. Uitritten en de sloot zijn daarom verplaatst naar buiten het project, of te wel naar en door de bosrand. Dit mag echter niet volgens bestemmingsplan. Dit was niet nieuw, in tegendeel: er waren ten tijde van de bespreking van het bestemmingsplan bij de RvS nog meerdere opties mogelijk voor de indeling van het terrein voor vijftien woningen en zonder dat het nodig was de bosrand te doorbreken. Dit was een niet mis te verstaan punt van aandacht geweest bij behandeling.

Monumentale bomen zijn gekapt om ruimte te maken voor de sloot
Begin februari werden acht bomen rondom het project – illegaal – gekapt door de projectontwikkelaar van het Hattemse Loo, Van der Wiel. De meeste bomen waren eigendom van de gemeente, en die had geen toestemming gegeven om te kappen. Een aantal monumentale, gezonde bomen langs de Konijnenbergerweg moest ruimte maken voor een sloot die nota bene wettelijk helemaal niet mag liggen op die plaats. Later bleek uit een rapport dat juist een uiterste inspanning gedaan had moeten worden om de bomen te behouden: de sloot moest daarom ergens anders. In plaats daarvan kapte de projectontwikkelaar de bomen om en legde de sloot toch aan.

De actie van de projectontwikkelaar haalde zelfs de Stentor. De gemeente verplichtte de projectontwikkelaar om een aantal bomen te herplanten, maar gaf geen boete. De gemeente honoreerde ons verzoek niet om de nieuwe bomen te beschermen tegen illegale kap.

De vereiste boskamer is er niet meer. De sloot ligt nu langs de Konijnenbergerweg over de hele lengte van het project op de plaats waar de bosrand was voorzien. We hebben gevraagd aan de gemeente om dan tenminste te zorgen dat de bosrand wordt aangelegd op een plek die door een bestemmingsplan beschermd wordt zoals afgesproken. Dit is niet gehonoreerd.

De bosrand wordt langs de Hezenbergerweg ook al doorkruist door allerlei uitritten. Een meer dan honderd jaar oude boom ging om ten behoeve van zo’n uitrit. Voor deze boom is achteraf, maanden na de kap, een kapvergunning verleend.

De vereniging werkt op allerlei terreinen graag samen met de gemeente. Er is dan ook regelmatig bij de gemeente aan de bel getrokken. De gemeente beloofde soms om er werk van te maken, maar meestal werden waarschuwingen gebagatelliseerd en vervolgens in de wind geslagen. Zelfs verzoeken tot handhaving haalden niets uit. Er is tijdig en vaak gewaarschuwd, er zijn oplossingen aangedragen, gesprekken gehouden, het college is om handhaving verzocht. Zonder resultaat. We konden helaas niet meer anders. De projectontwikkelaar lapt allerlei regels en zelfs de Raad van State aan zijn laars en de gemeente breit dit achteraf recht.

De VLMH heeft formeel bezwaar gemaakt bij de gemeente. De bouw is echter al gevorderd, de mogelijkheden om een en ander nog zonder grote problemen en kosten voor een ieder te repareren worden snel kleiner. We hadden daarom besloten om daarnaast een voorlopige voorziening aan te vragen om snel duidelijkheid te krijgen voor de uitritten. Dit diende op 30 augustus. Het gehele bezwaar (uitritten en sloot), komen op 7 september in het bezwaar bij de bezwaarcommissie van gemeente aan de orde.

Illegale kap

Van vele kanten zijn we benaderd over de illegale kap van zeven bomen langs de Konijnenbergerweg door de projectontwikkelaar van het Hattemse Loo. Onder deze bomen waren eikenbomen van bijna een eeuw oud met een stamdoorsnede van een meter. Ze zijn te zien op een schilderij uit 1920 in het Moerman museum.

Saillant detail: de kap van deze gezonde bomen – eigendom van de gemeente -vond plaats net voordat de gemeente en VLMH tezamen de eerste boom plantten (zie eerder bericht) bij de kerk in de binnenstad van Hattem. De gemeente heeft op vragen van de VLMH aangegeven actie te ondernemen naar de projectontwikkelaar van het Hattemse Loo. We houden een vinger aan de pols.

De restanten......

De restanten……

 

Bomen bij de kerk

Theo en JanOp 11 februari plantten Theo te Winkel, voorzitter van de VLMH, en wethouder Jan van der Heeden samen de eerste nieuwe boom naast de kerk. Het planten van nieuwe bomen rond de kerk is een gezamenlijke actie van gemeente en de VLMH. De nieuwe bomen zijn honingbomen (Sophora Japonica), ze hebben een hoge esthetische waarde. De honingboom is niet gevoelig voor de ziekte die de oude kastanjebomen velde.

De VLMH richt zich vooral op het omringende unieke landschap van Hattem, maar ze is haar oorsprong, de stadskern van Hattem – zeker niet vergeten.

Met het aanbieden van de bomen wil de vereniging daarnaast benadrukken dat samenwerking nodig is om Hattem mooi te maken en te houden.

Klompenpaden Hattem geopend

De twee klompenpaden bij Hattem, het Hoenwaardsepad en het Assenradepad, zijn klaar. Ze zijn inmiddels geopend. De Klompenpaden zijn een verrijking voor wandelaars uit Hattem en voor de bezoekers van Hattem die meer dan alleen de binnenstad willen ontdekken.

De eerste route, het Assenradepad, is een rondwandeling over een oud spoortracé, een polder, bos en een landgoed. Het Hoenwaardsepad is een rondwandeling over een jaagpad, heide, een landgoed, langs een watermolen en een sprengenbeek.Het Hoenwaardsepad sluit aan op het Paddenpad.

Aan de ontwikkeling hebben veel organisaties en vrijwilligers meegewerkt. Onder begeleiding van Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en in samenwerking met vrijwilligers, particuliere grondeigenaren, a.s.r., gemeente Hattem, Waterschap Vallei en Veluwe en ProRail is het gelukt het Assenradepad en het Hoenwaardsepad te ontwikkelen.  Theo te Winkel, Arie van de Worp en Ans Braakenburg namen namens de VLMH deel.

Er zijn meerdere klompenpaden in Gelderland en Utrecht: wandelingen over boerenland en landgoederen, dwars door weilanden over vergeten paadjes en spannende doorsteekjes. De routes zijn onder andere beschikbaar via een app (de wandelapp Klompenpaden). Meer informatie is te vinden op www.klompenpaden.nl.

De financiering van deze paden, alweer nummer 83 en 84, is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Gelderland, gemeente Hattem, Regio Noord Veluwe, Waterschap Vallei en Veluwe, ProRail, Herberg Molecaten, Jachthaven IJsseldelta Marina, Vadesto Outdoor Adventure, Pastoraal centrum de Hezenberg en de Nationale Postcode Loterij.

Groen Doe Dag

Op 26 september j.l. vond de “Groen Doe Dag” plaats, georganiseerd door de gemeente Hattem. Op het terrein van de Noordgouw had onze vereniging een stand te midden van andere bedrijven en organisaties die het landschap en milieu een warm hart toedragen. Het is zeer de moeite waard ons te presenteren aan een geïnteresseerd publiek, gelukkig op een stralende nazomerdag in september. Mensen waarderen Hattem niet alleen om de prachtige binnenstad, maar zeker ook om de gevarieerde, schitterende omgeving.. De volgende “Groen Doe Dag” zal waarschijnlijk plaatsvinden in het voorjaar van 2016.”