Toekomstvisie Hattem

Toekomstvisie Hattem

De VLHM is actief betrokken bij het overleg over de ontwikkeling van Hattem. Zo heeft ze invloed uitgeoefend op het ontwikkelingsplan, basis voor de structuurvisie, het landschapsontwikkelingsplan (L.O.P.) en de toekomstvisie Hattem 2011 – 2025.

Het bestuur is blij met de aandacht voor Natuur en Milieu in de structuurvisie van Hattem en hoopt dat dit doorwerkt in de praktijk. Wij pleiten onder andere voor een bufferzone tussen de geplande woningen in wat nu het industriegebied Het Veen is en het natuurgebied Het Algemene Veen. Ook ten aanzien van de Enk moet de landschappelijke waarde centraal staan. Dit betekent geen grote bouwwerken en geen wegen. De vereniging benadrukt dat de uiterwaarden moeten blijven zoals ze zijn, zonder verstoring en zonder geen natuurontwikkelprojecten. Een evenwichtige benadering tussen recreatie op wandel- en fietspaden en rust voor vogels is belangrijk. Trajecten zullen heel zorgvuldig gekozen moeten worden. In de broedtijd zal de toegang beperkt moeten worden. Er zijn voorzieningen nodig die honden de toegang tot weilanden verhinderen.

Naar aanleiding van het discussiestuk ‘Hattem 2011 – 2025’ van de gemeente is aandacht gevraagd voor duurzaamheid. In de nota ontbrak dit. De vereniging heeft pleidooi gehouden voor aandacht voor duurzaamheid in de bouw (materialen), bij energievoorziening, verlichting en verwarming (winkels) en voor stimulering van woningeigenaars om zonnepanelen en/of andere schone energiebronnen te gebruiken. Verder pleiten we voor een klimaatneutrale gemeente in 2025, voor handhaving van de kwaliteit van natuur (flora en fauna), voor bescherming van weidevogels in de uiterwaarden en voor mogelijkheden van wildmigratie (Hattemerpoort) o.a. door vermindering van hekken en rasters en door beperking van uitstralend licht. In het definitieve stuk is in algemene zin een en ander opgenomen.


Recent Posts

Jaarlijkse ALV voor leden gevolgde door Lezing over sporen door René Nauta voor alle geïnteresseerden

Op donderdag 15 november is de jaarlijkse vergadering van de VLMH van 19.30-20.00 uur. De ALV is alleen voor leden, maar wordt gevolgd door een zeer interessante lezing van René Nauta.

Alle leden hebben voor de ALV een uitnodiging gekregen per mail. Heeft u deze gemist, stuur dan een mail naar :  info.vlmh@gmail.com of neem contact op met een van onze bestuursleden

Ook dit jaar zijn we te gast bij het Voerman Museum.

Om  20.15 uur  zal de lezing van dierensporen expert René Nauta plaatsvinden. René heeft onlangs voor de VLMH een zeer geslaagde excursie geleid  en mooie sporen laten zien en zoals hij zelf aangeeft:

Sporenlezen is echt geweldig, het is mijn grote passie en een van de belangrijkste redenen om buiten te willen zijn. Dat wil ik graag met je delen.
Sporen zijn overal te vinden en ze vertellen allemaal hun eigen verhaal. Van de kleinste keversporen in het zand, tot niet te missen wroetsporen van wilde zwijnen.

Na deze lezing ga je met andere ogen de natuur in!

 

  1. Bouw je eigen Insecten Hotel op 14 november: voor kinderen van 7-11 jaar Leave a reply
  2. Paddenstoelen excursie 28 okotber Leave a reply
  3. Erwin Hamer wint fotowedstrijd Leave a reply
  4. Algemene Ledenvergadering 2017 en lezing van Willem Kolvoort Leave a reply