Jaarverslag 2013

Het jaar 2013 werd weer enigszins gekenmerkt door rust en regelmaat. Dat kan door een vertekend beeld zo worden gekenschetst, omdat het het laatste jaar was, dat secretaris Jannes Hoeksema zich opwierp als bestuurlijke manus van alles. Hij trad overal naar buiten op, vertegenwoordigde de vereniging VLMH naar buiten en regelde de zaken zódanig, dat het bestuur slechts besluiten hoefde te nemen op voorstellen door hem aangereikt. Het bestuur kwam bijeen op 8/1, 26/2, 9/4, 17/5, 22/8, 15/10,   7/11 en 20/11. De Jaarvergadering werd gehouden op 12 November. Daar sprak na de vergadering Ir Liesbeth Luling, landschapsarchitecte, over kansen en bedreigingen in de toekomst voor Hattem. Tijdens de jaarvergadering viel het besluit om het erelidmaat-schap in te stellen en dit dan meteen toe te kennen aan aftredend secretaris Jannes Hoeksema, maar óók aan Hanneke de Waal-Nolen. De laatste was één der mede-oprichtsters en jarenlang, net als Jannes, secretaris en drijvende kracht achter de vereniging, die toen nog ‘Milieuclub’ heette. Helaas was Hanneke, inmiddels weduwe geworden en na een hersenbloeding aan haar kamer in Hof van Blom gebonden, niet meer in staat de oorkonde tijdens de vergadering in ontvangst te nemen. Marianne van der Sluis heeft dat enkele dagen later gedaan, toen Hannekes dochter er óók was.

Jannes Hoeksema, die ook onze vereniging vertegenwoordigde in de Raad van Advies van de Gelderse Natuur- en MilieuFederatie, droeg dit stokje geleidelijk medio 2013 over aan onze voorzitter. Deze vertegenwoordigde de VLMH drie keer: op de Boeren-ervendag in Wolfheze, de Bedrijvendag Duurzaam Veluwe in Nunspeet en bij Hibertad in Hardenberg, waar óók zuinig omgaan met energie op de agenda stond.

Door de vereniging werd een Fietstocht Hattemer Poort gehouden op 29/8. Deze telde ruim 20 deelnemers, waarbij het opviel, dat deelname voor enkele niet-leden geen reden was om vervolgens lid te worden, òndanks het feit, dat men enthousiast reageerde.

Bij één echtpaar uit de binnenstad kwam later een aap uit de mouw. Of de VLMH wilde bemiddelen bij een aanvraag voor bomenkap bij de achterburen in de stadstuin. Onze voorzitter heeft daar de omwonenden èn de gemeente rond de tafel gebracht, hetgeen resulteerde in het intrekken van de kapvergunning. Daarmee is het vraagstuk echter nog niet opgelost en de betrokkenen vragen soms nog om verdere bemiddeling.

Op 16 October startte weer de discussie over Windturbines in buurgemeente Oldebroek.

De secretaris introduceerde de voorzitter bij de discussie en droeg het dikke dossier aan hem over.

Voorzitter en secretaris traden op voor de Brede Commissie over plannen voor bouw van Hattemse Loo op 28/10. Dit zou de inleiding vormen voor weer een lange procedure.

De gemeente organiseerde een beurs met als thema “Gemeente Groen” in de Marke op 2/11. Doel was bezuiniging en inkomsten creëren door adoptie en/of koop van groenstroken grenzend aan particulier terrein. Rond dit thema was een groenmarkt opgezet, maar de VLMH was niet uitgenodigd om hier met een stalletje aanwezig te zijn.

Het laatste halfjaargesprek met de wethouder werd gehouden op 18 December.

Recent Posts

Jaarlijkse ALV voor leden gevolgde door Lezing over sporen door René Nauta voor alle geïnteresseerden

Op donderdag 15 november is de jaarlijkse vergadering van de VLMH van 19.30-20.00 uur. De ALV is alleen voor leden, maar wordt gevolgd door een zeer interessante lezing van René Nauta.

Alle leden hebben voor de ALV een uitnodiging gekregen per mail. Heeft u deze gemist, stuur dan een mail naar :  info.vlmh@gmail.com of neem contact op met een van onze bestuursleden

Ook dit jaar zijn we te gast bij het Voerman Museum.

Om  20.15 uur  zal de lezing van dierensporen expert René Nauta plaatsvinden. René heeft onlangs voor de VLMH een zeer geslaagde excursie geleid  en mooie sporen laten zien en zoals hij zelf aangeeft:

Sporenlezen is echt geweldig, het is mijn grote passie en een van de belangrijkste redenen om buiten te willen zijn. Dat wil ik graag met je delen.
Sporen zijn overal te vinden en ze vertellen allemaal hun eigen verhaal. Van de kleinste keversporen in het zand, tot niet te missen wroetsporen van wilde zwijnen.

Na deze lezing ga je met andere ogen de natuur in!

 

  1. Bouw je eigen Insecten Hotel op 14 november: voor kinderen van 7-11 jaar Leave a reply
  2. Paddenstoelen excursie 28 okotber Leave a reply
  3. Erwin Hamer wint fotowedstrijd Leave a reply
  4. Algemene Ledenvergadering 2017 en lezing van Willem Kolvoort Leave a reply