Visie en aanpak

VISIE EN AANPAK

Wij wegen de lange termijn effecten van maatregelen die natuur en milieu beïnvloeden, maar zonder ons als actiegroep op te stellen. Wij staan vernieuwing niet in de weg maar waken er voor dat belangrijke landschapselementen en waardevolle flora en fauna onherstelbaar worden aangetast. We zijn alert dat kwetsbare natuur beschermd wordt. We proberen ons doel te bereiken door constructief overleg. We hebben hierbij oog voor ieders belang.

Al meer dan 40 jaar zet de vereniging zich in. Onze aktiviteiten, onder andere:

  • het ontwikkelen en uitdragen van een visie op natuurwaarden;
  • het volgen van beleidsontwikkelingen via bestemmingsplannen en beleidsnota’s;
  • meepraten en het zijn van een gesprekspartner voor de gemeente en indien noodzakelijk, respect afdwingen via inspraak en bezwaarprocedures;
  • het scheppen van duidelijkheid over de waarde van de verschillende landschappen en gebieden;
  • contact onderhouden met beheerders en belanghebbenden van omliggende gebieden.

Recent Posts

Jaarlijkse ALV voor leden gevolgde door Lezing over sporen door René Nauta voor alle geïnteresseerden

Op donderdag 15 november is de jaarlijkse vergadering van de VLMH van 19.30-20.00 uur. De ALV is alleen voor leden, maar wordt gevolgd door een zeer interessante lezing van René Nauta.

Alle leden hebben voor de ALV een uitnodiging gekregen per mail. Heeft u deze gemist, stuur dan een mail naar :  info.vlmh@gmail.com of neem contact op met een van onze bestuursleden

Ook dit jaar zijn we te gast bij het Voerman Museum.

Om  20.15 uur  zal de lezing van dierensporen expert René Nauta plaatsvinden. René heeft onlangs voor de VLMH een zeer geslaagde excursie geleid  en mooie sporen laten zien en zoals hij zelf aangeeft:

Sporenlezen is echt geweldig, het is mijn grote passie en een van de belangrijkste redenen om buiten te willen zijn. Dat wil ik graag met je delen.
Sporen zijn overal te vinden en ze vertellen allemaal hun eigen verhaal. Van de kleinste keversporen in het zand, tot niet te missen wroetsporen van wilde zwijnen.

Na deze lezing ga je met andere ogen de natuur in!

 

  1. Bouw je eigen Insecten Hotel op 14 november: voor kinderen van 7-11 jaar Leave a reply
  2. Paddenstoelen excursie 28 okotber Leave a reply
  3. Erwin Hamer wint fotowedstrijd Leave a reply
  4. Algemene Ledenvergadering 2017 en lezing van Willem Kolvoort Leave a reply