90.000 zonnepanelen rond knooppunt Hattemerbroek

Binnenkort liggen er er 90.000 zonnepanelen rondom knooppunt Hattemerbroek. 

Hattem is druk met de zonnevelden van Wielink die komen bij knooppunt Hattemerbroek. Naast het knooppunt, p de Noorderhoekseplas (gemeente Oldebroek) wordt ook een zonneveld aangelegd. De plas is 25 hectare groot en al hel lang geleden gevormd door zandwinning voor wegenbouw. In 2006 werden plannen opgesteld om er landgoederen te plaatsen, in de lijn met de cultuurhistorie van de omgeving. Om de plas heen ligt een strook bos, er zijn zwaluwranden en er wonen bevers. In 2017 stopte waterschap nog met een kort geding de stort van vervuild slip.
 

Plas bij knooppunt Hattemerbroek

 
Powerfield uit Dokkum legt op deze plas een drijvend veld neer. Lokale financiers zijn welkom.
 
Van plannen voor een zonneveld op deze plek is al jaren sprake.  Nadat in 2019 de natuurvergunning werd afgegeven, en een door het waterschap vereist onderzoek was afgerond, volgde in 2020 de omgevingsvergunning. Langs de rand wordt 10 meter vrijgehouden en zo is er plek voor 44.000 panelen.